Đội ngũ giảng viên

12/05/2016 | Số lượt đọc 2347 | Thể loại: Đội ngũ giảng viên


 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG

 

TT

Họ tên

Chức danh

Năm sinh

Trình độ

I

Lãnh đạo khoa

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Thông

Trưởng khoa

1979

NCS

2

Hoàng Thị Tuyết Mai

P.Trưởng khoa Kiêm trưởng BM kết cấu

1974

Thạc sĩ

II

Tổ Kết cấu

 

 

 

1

Lê Văn Kiên

Giảng viên

1966

Kỹ sư

2

Thân Đăng Tùng

Giảng viên

1981

Thạc sĩ

3

Nguyễn Thị Hạnh

Giảng viên

1982

Thạc sĩ

4

Đỗ Thị Việt Hà

Thư ký

1983

Thạc sĩ

5

Bùi Văn Viên

Giảng viên

1985

Thạc sĩ

III

Tổ Thi Công

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Thiết

Trưởng BM

1959

Kỹ sư

2

Nguyễn Hữu Giang

Giảng viên

1975

Thạc sĩ

3

Đặng Tiến Hoà

Giảng viên

1961

Kỹ sư

4

Phạm Văn Thảo

Giáo viên

1964

Kỹ sư

IV

Tổ Kiến Trúc

 

 

 

1

Vũ Minh Đạo

Trưởng BM

1972

Thạc sĩ

2

Trần Thị Thanh Thuỷ

Giảng viên

1975

Thạc sĩ

3

Lê Minh Chi

Giảng viên

1977

Thạc sĩ

4

Đoàn Nguyện

Giảng viên

1973

KTS

V

Tổ Cơ sở

 

 

 

1

Ng Thị Mai Hương

Trưởng BM

1961

Kỹ sư

2

Lê Văn Thịnh

Giảng viên

1958

Kỹ sư

3

Hoàng Tấn Phúc

Giảng viên

1964

Kỹ sư

4

Ninh Văn Huy

Giảng viên

1967

Thạc sĩ

5

Tạ Thị Phượng

Giảng viên

1966

Kỹ sư

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

1978

Thạc sĩ

7

Ng Thịnh Mai Hương

Giáo viên

1989

Cao học

8

Trần Lan Anh

Giảng viên

1975

Cao học