Liên hệ

12/05/2016 | Số lượt đọc 2209 | Thể loại: Liên hệ


 

KHOA XÂY DỰNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

- Đia chỉ: tầng 1 nhà A3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

- Điện thoại:  043.784.1885

- Website: http://www.xaydung.chn.edu.vn

- Email: xaydungcdhn@gmail.com