Thành tích đạt được

12/05/2016 | Số lượt đọc 2163 | Thể loại: Thành tích đạt được


 

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI


 1. Thành tích tập thể

+ Tập thể lao động giỏi cấp Thành phố năm 1999 - 2000; năm 2001 - 2002

+ Tập thể lao động giỏi cấp Ngành năm 2004-2005; năm 2005-2006

+ Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội năm 2013

+ Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội năm 2014

 

2. Thành tích cá nhân

+ Giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc:  01 đồng chí

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố:  15 đồng chí

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường:       23 đồng chí